กรมการขนส่งทางรางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงข่ายทางรถไฟสายเอเชีย ครั้งที่ 7 (The seventh Meeting of the Working Group on the Trans-Asian Railway) ซึ่งจัดการประชุมโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP)

วานนี้ (20 พ.ค. 2564) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงข่ายทางรถไฟสายเอเชีย ครั้งที่ 7 ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ได้ถูกเสนอชื่อและได้รับการเลือกตั้งจากผู้แทนประเทศภาคีให้เป็นรองประธานในที่ประชุม โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

การประชุมคณะทำงานโครงข่ายทางรถไฟสายเอเชีย ครั้งที่ 7 เป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 โดยมีประเทศภาคีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมประชุม ซึ่งคณะทำงานฯ ได้หารือเกี่ยวกับสถานะของข้อตกลงและพิจารณาการแก้ไขข้อตกลงที่เสนอโดยประเทศภาคี นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะทำงานได้รับทราบรายงานก้าวหน้าในการพัฒนาและการดำเนินงานของโครงข่ายทางรถไฟสายเอเชีย รวมนโยบายและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการดำเนินงานต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาขนส่งทางรถไฟอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะทำงานโครงข่ายทางรถไฟสายเอเชียเป็นการประชุมทุกสองปีตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงข่ายทางรถไฟสายเอเชีย (Trans-Asian Railway) เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรปมีความยาวกว่า 117,500 กิโลเมตร

https://www.unescap.org/res…/trans-asian-railway-network-map

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์