กรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานีกลางบางซื่อในการให้บริการพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์ฉีควัคซีน COVID-19

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานีกลางบางซื่อเพื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการในระบบขนส่ง โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในครั้งนี้

สำหรับพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ มีความจุสามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้ 10,000 คน/วัน โดยเป้าหมายการฉีดวัคซีนอยู่ที่ 3 แสนกว่าราย ซึ่งจะดำเนินการฉีคระหว่างวันที่ 24 พ.ค. – 6 มิ.ย 2564 และเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ได้มีการเว้นระยะห่าง โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็น 4 จุด ประกอบด้วย 1.จุดชั่งน้ำหนัก วัดความดัน 2.จุดการลงทะเบียน การกรอกข้อมูลซักประวัติ 3.จุดการฉีดวัคซีน และ 4.จุดพักรอสังเกตอาการ 30 นาที

ทั้งนี้ การดำเนินการจะเป็นการจัดลำดับองค์กรที่เข้าฉีด เพื่อให้เป็นระเบียบ รวมถึงการจัด feeder ขนส่งสาธารณะรองรับเฉพาะกิจ การจัดเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรสนับสนุน การเตรียมอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมกรณีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งการฉีควัคซีนให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการภาคขนส่งนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 และสร้างความมั่นใจในการบริการขนส่งทั้งทางบก น้ำ ราง อากาศ ให้กับประชาชนโดยการเตรียมการและสถานที่ในครั้งนี้เกิดขึ้นและสำเร็จได้ จากการร่วมมือของทุกหน่วยงาน ที่ต้องการให้ประเทศไทยผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุด

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์