หลักการตั้งชื่อสถานีรถไฟฟ้า

หลักการตั้งชื่อสถานีรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักสากลจะต้อง!!!
ง่าย – กระชับ – มีความยั่งยืน – ระบุตำแหน่งได้ชัดเจน – เฉพาะเจาะจง – มีความเชื่อมโยงกัน

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์