สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อยกระดับและพัฒนาระบบราง รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่ประสบความสำเร็จให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์