กรมการขนส่งทางราง ขอให้ผู้โดยสารระบบขนส่งทางรางเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัด

กรมการขนส่งทางราง ขอให้ผู้โดยสารระบบขนส่งทางรางเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัด

ด้วยควรความปรารถนาดีจาก กรมการขนส่งทางราง

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์