การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. (วันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564)

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. (วันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564)

สามารถแสดงความความคิดเห็นเห็นได้ทาง
https://bit.ly/3rDEMsv

และดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด

ร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด ( PDF, 516345 bytes )

สาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.

ดาวน์โหลด ( PDF, 167404 bytes )

ประเด็นที่จะรับฟัง พ.ร.บ.

ดาวน์โหลด ( PDF, 46080 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่กฏหมาย