อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายจีน โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายจีน โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายจีน เกี่ยวกับการเชื่อมโยงโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงหนองคาย – เวียงจันท์ และข้อกำหนดในการออกแบบ (Design Criteria) ช่วงบางซื่อ – ดอนเมือง เพื่อนำข้อสรุปในการหารือร่วมกันเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 29 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (รูปแบบการประชุมทางไกล Video Conference) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรองประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ร่วมประชุม

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์