โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

ขอเชิญชวนร่วมให้ข้อมูล โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 แก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564 ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์