ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่ ขร. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม 8

วันนี้ (9 มิ.ย. 2564) นายทยากร จันทรางศุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่ ขร. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์