กรมการขนส่งทางราง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Thailand Railway Modernization Virtual Roundtable” เพื่อหารือโอกาสและแนวทางความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกาในด้านการพัฒนาระบบราง

วันนี้ (12 พ.ค. 2564) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ “Thailand Railway Modernization Virtual Roundtable” โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) พร้อมด้วยผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้แทนฝั่งไทย) และ Ms. Enoh Ebong รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Trade and Development Agency: USTDA) (ผู้แทนฝั่งสหรัฐอเมริกา) เข้าร่วมการเสวนา ซึ่งดร.พิเชฐฯ ได้มีการร่วมบรรยายในหัวข้อ “Thailand’s Rail Transport Infrastructure Development plans”

สำหรับงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งฝ่ายไทยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบราง ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้จะมีการหารือร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์