เทปการสัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางในประเด็น “ไทยพร้อมแค่ไหนในอุตสาหกรรมระบบราง” EP 1 ออกอากาศในรายการ EEC Focus ทาง TNN ช่อง 16

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์