อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และกราบไหว้พระพุทธ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่ขึ้นรับตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

วันนี้ (15 ก.พ. 2564) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และกราบไหว้พระพุทธ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่ขึ้นรับตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยมี ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์