สรุปชื่อสถานีรถไฟฟ้า

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์