มาตรการในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางข้ามจังหวัด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)

มาตรการที่ 1 – พนักงานที่ให้บริการในระบบขนส่งทางราง จะต้องตรวจสอบเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพร้อมด้วยบัตรประชาชนของผู้โดยสารก่อนจำหน่ายตั๋ว

– หน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางจะต้องออกใบรับรองการปฏิบัติให้เจ้าที่ประจำขบวนรถที่เดินทางเข้า – ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

มาตรการที่ 2

– ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางจะต้องเข้มงวดในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส ตามมาตรการ D – M – H – T – T ของ ศบค.

มาตรการที่ 3

– ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง จะต้องมีมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสในจุดสัมผัสร่วมต่างๆ (ตั๋วโดยสาร เงินสด พื้นที่จำหน่ายตั๋ว ฯลฯ)

“กรมราง” อยากเห็นคนไทยปลอดภัยจากโควิด

#กรมการขนส่งทางรางห่วงใยใส่ใจผู้โดยสารร่วมต้านโควิด

#DRTantiCOVID19

#โควิด19 #Covid19 #สถานการณ์โควิด19

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์