ประกาศผลการประกวดคลิปวีดิโอ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลทั้ง 5 ทีม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม นายรังสรรค์ พลอยสด
ชื่อผลงาน “เส้นทางแห่งความสุข” รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม นายภาคิณ ผู้กำจัด
ชื่อผลงาน “ขนส่งทางรางเส้นทางสร้างสุข” รับเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม นาย อรรถวินท์ ราชวงศ์
ชื่อผลงาน “Answer who ไขคำตอบ-ตอนรถไฟไทย” รับเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ ทีม นายณัฐพงษ์ บุญยรัตน์เสวี
ชื่อผลงาน “เส้นทางแห่งความสุข”
และทีม นางสาวกัลยรัตน์ หุ่นเครือ
ชื่อผลงาน “น้องโบกี้ น้องโทมัส พาทัวร์” รับเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

ติดตามรับชมผลงานที่ชนะรางวัลได้ที่เว็บไซต์https://www.youtube.com/…/UCYkohmMwS8v…/featured

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์