ขร. ร่วม สนข. เดินหน้าพัฒนาแอปพลิเคชัน BKK Rail ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งทางราง

วันนี้ (16 มีนาคม 2564) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับสิทธิ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน BKK Rail จัดขึ้นโดยกระทรวงคมนาคม โดยมี ดร. ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยดร. นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงคมนาคมและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 กระทรวงคมนาคม

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อหารือเกี่ยวกับสิทธิ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน BKK Rail ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการขนส่งทางรางกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถดำเนินการพัฒนา และต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับแอปพลิเคชัน BKK Rail ปัจจุบันจะแสดงข้อมูลรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประกอบด้วย
1) เส้นทาง
2) ตำแหน่ง ชื่อและรหัสสถานี
3) ตารางการเดินรถ
4) ราคาค่าโดยสาร
5) สถานะความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าในเขต กทม. และปริมณฑล

โดยจุดเด่นของแอปพลิเคชัน คือ สามารถรองรับการค้นหาเส้นทางในรูปแบบออฟไลน์ และยังเป็นแอปพลิเคชันแรกในประเทศไทยที่มีการรวบรวมข้อมูลการเดินรถไฟฟ้า และข้อมูลรถไฟฟ้าที่ครบถ้วนของทุกหน่วยงานให้บริการ ได้แก่ BTS, BEM และ ARL รองรับเส้นทางต่อขยาย แอปพลิเคชัน BKK Rail นี้จะช่วยให้ประชาชนที่ใช้บริการสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เดินทางได้ถูกที่สุด เดินทางผ่านสถานีน้อยที่สุด และใช้เวลาเดินทางได้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ ขร. และ สนข. จะร่วมประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาแอปพลิชัน BKK Rail ให้สามารถเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบอื่นๆ ให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะต่อไป

สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน BKK Rail ได้ที่
Android : https://play.google.com/store/apps/details…
IOS : https://apps.apple.com/th/app/bkk-rail/id1448681649

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์