กรมรางผุด R-Map วางโครงข่ายรถไฟสายใหม่ เชื่อมพื้นที่”อุตสาหกรรม-เกษตร-ท่องเที่ยว” พลิกโฉมระบบขนส่ง…ลดต้นทุนโลจิสติกส์

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 19 ส.ค. 2564

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว