กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมสภาพกายภาพสถานีกลางบางซื่อ เพื่อประเมินความพร้อมรองรับการเปิดใช้งานในปีหน้า

สถานีกลางบางซื่อ

กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมสภาพกายภาพสถานีกลางบางซื่อ เพื่อประเมินความพร้อมรองรับการเปิดใช้งานในปีหน้า และพิจารณาแนวทางจัดพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์สำหรับจำหน่ายสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล

วันนี้ (8 ธ.ค. 63) เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงสำรวจภาคสนามพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อประเมินความพร้อม สภาพกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และทางเดินเชื่อมต่อระบบขนส่งรูปแบบต่างๆในบริเวณย่านสถานีกลางบางซื่อ โดยได้ตรวจประเมินสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องน้ำ เคาน์เตอร์และตู้จำหน่ายตั๋ว ป้ายบอกทาง พื้นที่จอดรถและจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร รวมทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สถานีบางซื่อ) ก่อนการเปิดใช้งานปี พ.ศ. 2564 รวมถึง การสำรวจพื้นที่สำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา หรือบริการของชุมชน วิสาหกิจ กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ทั้งนี้ การก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ และลักษณะกายภาพต่างๆ อยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อให้พร้อมรองรับการใช้งานของประชาชน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งรางของไทย และภูมิภาคต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

ผู้ดูแลระบบ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว