กรมการขนส่งทางราง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ในโอกาสอำลาตำแหน่ง เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมมนังคศิลา กรมการขนส่งทางราง ในการนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้กล่าวให้โอวาสกับบุคคลากรทุกคน ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์