กรมการขนส่งทางราง ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ตรวจสภาพรถยนต์ของส่วนราชการ เพื่อร่วมลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจสภาพรถยนต์ส่วนราชการของ ขร. ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดปัญหาการเกิดมลภาวะฝุ่น PM 2.5 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในการนำเครื่องมือเข้ามาตรวจสภาพ ประกอบด้วย เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องวัดค่าควันดำสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล โดยผลการตรวจวัดทั้งค่าระดับเสียง ค่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ และค่าควันดำในรถยนต์ส่วนราชการของ ขร. อยู่ในเกณฑ์ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ขร. มีนโยบายในการร่วมลดปัญหาการเกิดมลภาวะฝุ่น PM 2.5 โดยการให้รถยนต์ส่วนราชการที่ใช้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (B10 เดิม) เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่า และเพื่อช่วยแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันล้นตลาด ลดการนำเข้าน้ำมัน และเครื่องยนต์เบนซินให้ใช้น้ำมัน E85 หรือ E20 ตามลำดับ

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์