กรมการขนส่งทางราง มอบรางวัลประกวดคลิปวีดิโอ“ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข” ณ ห้องประชุมมนังคศิลา ชั้น 2 กรมการขนส่งทางราง กรมการขนส่งทางรางจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างการรับรู้ เข้าใจในการดำเนินงานของระบบขนส่งทางราง และความสำคัญของการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง ภายใต้โจทย์หลัก คือ สื่อสารอย่างไรให้ประชาชนได้รับทราบว่าระบบราง คือการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการจราจร เชื่อมต่อการเดินทางทั่วประเทศ กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงมุมมองที่มีต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางผ่านการสื่อสารสร้างสรรค์ด้วยคลิปวีดิโอ

สำหรับการประกวดคลิปวีดิโอ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข” ได้เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้มีการตัดสินผลการประกวดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนมาร่วมตัดสิน ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนายรังสรรค์ พลอยสด ชื่อผลงาน “เส้นทางแห่งความสุข” รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมนายภาคิณ ผู้กำจัด ชื่อผลงาน “ขนส่งทางรางเส้นทางสร้างสุข” รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมนาย อรรถวินท์ ราชวงศ์ ชื่อผลงาน “Answer who ไขคำตอบ-ตอนรถไฟไทย” รับเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ ทีมนายณัฐพงษ์ บุญยรัตน์เสวี ชื่อผลงาน “เส้นทางแห่งความสุข” และทีมนางสาวกัลยรัตน์ หุ่นเครือ ชื่อผลงาน “น้องโบกี้ น้องโทมัส พาทัวร์” รับเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

สามารถติดตามรับชมผลงานที่ชนะรางวัลได้ที่ เว็บไซต์ www.drt.go.th หรือ https://www.youtube.com/channel/UCYkohmMwS8v_JbGyfNPJJ0Q

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์