กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามการให้บริการและตรวจวัดค่าระดับเสียงการเดินรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต

กรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ติดตามการให้บริการเดินรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)ช่วงบางซื่อ-รังสิต นำโดยผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และผู้แทนบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมลงพื้นที่และสังเกตการณ์ โดยมีการวัดค่าระดับเสียงการเดินรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ด้วยเครื่องมือตรวจวัดบริเวณนอกขบวนรถไฟฟ้าขณะวิ่งและบริเวณบ้านประชาชนผู้ร้องเรียน เพื่อหาวิธีลดผลกระทบจากเสียงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการชำรุดของเครื่องนับเพลา (Axle counter) จากการถูกโจรกรรมสายไฟ ประแจขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงปัญหาจากการมีผู้บุกรุกเข้ามาในเขตระบบราง เป็นต้น จากการหารือร่วมกันระหว่าง ขร. และ รฟฟท. ได้ดังนี้

1. รฟท. พิจารณาดำเนินการติดตั้งกำแพงกันเสียงบริเวณที่มีชุมชน หรือที่พักอาศัยใกล้เขตทางรถไฟ เพื่อลดผลกระทบทางเสียงให้กับประชาชน และทำการตรวจวัดเสียงในปัจจุบันบริเวณพื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ เพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาต่อไป

2. รฟท. พิจารณาดำเนินการปิดทางลักผ่าน/ติดตั้งรั้วกั้น/ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม/เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/ยกเลิกการจอดรถบริเวณพื้นที่ Connection track เพื่อป้องกันผู้บุกรุกเข้ามาในเขตการเดินรถ ซึ่งมีความเสี่ยงอันตรายต่อการเดินรถ

3. รฟท. และ รฟฟท. ดำเนินการตรวจสอบสายไฟที่โดนโจรกรรม เพื่อลดผลกระทบจากการที่มีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางจะสรุปรายงานกระทรวงคมนาคมเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบผลการดำเนินงานในเบื้องต้นด้วย  

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์