กรมการขนส่งทางรางจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันนี้ (25 พ.ค.2564) กรมการขนส่งทางรางจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 นำโดยนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ขร. ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นพุดน้ำบุษย์) ในบริเวณกรมการขนส่งทางราง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์