ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการกำกับการใช้ประโยชน์รางและจัดทำกฎระเบียบเพื่อรองรับการขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ( PDF, 190623 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ