ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของกรมการขนส่งทางราง

ดาวน์โหลด

เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของกรมการขนส่งทางราง

ดาวน์โหลด ( PDF, 87036 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ