ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference) ศึกษาการพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่งทางราง

ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference) ศึกษาการพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่งทางราง

ดาวน์โหลด

ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference) ศึกษาการพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่งทางราง

ดาวน์โหลด ( PDF, 3969328 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ