ขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ

ดาวน์โหลด

เอกสารโครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ

ดาวน์โหลด ( PDF, 7347131 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ