เปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยรถไฟรวมเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

เปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยรถไฟรวมเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม (คน/วัน) ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564 โดยเปรียบเทียบจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันช่วงก่อนระบาด (1 ม.ค.-31 มี.ค.62) และ ปี2563จะเห็นว่า ปี 2564 ปริมาณผู้โดยสารลดลงโดยรวมถึง 73.62% โดยเหลือเพียงวันละ 22,542 คน/วัน สามารถจำแนกได้ ดังนี้
1. เชิงพาณิชย์ ลดลง 78.37% เหลือ 7,107 คน/วัน
2. เชิงสังคม ลดลง 70.65% เหลือ 15,435 คน/วัน

หมายเหตุ
บริการเชิงพาณิชย์ คือ ขบวนรถที่ให้บริการโดยมีการชำระค่าธรรมเนียม ด้วยเป็นประเภทรถที่ให้บริการโดยมีตัวเลือกเสริม เช่น รถปรับอากาศ รถนอน รถที่มีอาหารบริการ หรือเป็นขบวนที่มีการจอดรับส่งผู้โดยสารไม่ทุกสถานี ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ใช้รถไฟสำหรับการเดินทาง การท่องเที่ยว และไม่ได้เป็นการใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น รถด่วนพิเศษ / รถด่วน / รถเร็ว
บริการเชิงสังคม คือ ขบวนรถที่ให้บริการในลักษณะของการให้บริการสังคม โดยเป็นประเภทรถชั้น 3 และหยุดรับส่งทุกสถานีเพื่อบริการสังคมอย่างแท้จริง ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ใช้รถไฟในชีวิตประจำวัน (Daily Life) เช่น รถธรรมดา รถชานเมือง รถท้องถิ่น

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สื่อ/วิดีโอ