หลักการตั้งชื่อสถานีรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักสากล

หลักการตั้งชื่อสถานีรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลักสากลจะต้องง่าย – กระชับ – มีความยั่งยืน – ระบุตำแหน่งได้ชัดเจน – เฉพาะเจาะจง – มีความเชื่อมโยงกัน

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สื่อ/วิดีโอ