จำนวนหัวรถจักรรถไฟ/รถไฟฟ้า และตู้โดยสาร/สินค้าทางราง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562 (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563)

ดาวน์โหลด

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังความรู้