โครงการศึกษาการกำกับการใช้ประโยชน์รางและจัดทำกฏระเบียบเพื่อรองรับการขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศ

เว็บไซต์ http://www.drtregulation.com/

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่โครงการศึกษา