ปริมาณการขนส่งสินค้าในประเทศจำแนกรายประเภทสินค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563)

ดาวน์โหลด

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังความรู้