รถไฟเส้นทางสายใต้ พร้อมเปิดให้บริการขบวนรถทางไกลได้ตามปกติแล้ว

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟเส้นทางสายใต้ ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2563 พร้อมเปิดให้บริการขบวนรถทางไกลได้ตามปกติแล้ว

วันนี้ (6 ธันวาคม 2563) การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศพร้อมเปิดให้บริการขบวนรถทางไกลได้ตามปกติแล้ว จำนวน 10 ขบวน ประกอบด้วย

 1. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ
 2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ
 3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ
 4. ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ
 5. ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ – กันตัง – กรุงเทพ

สำหรับขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ วันนี้ยังคงปรับเปลี่ยนต้นทาง – ปลายทางเป็นที่สถานีชุมทางทุ่งสง และทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร เนื่องจากทางรถไฟได้รับความเสียหายมาก และอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการซ่อมแซม

นอกจากนี้ ยังมีขบวนรถท้องถิ่นที่ได้มีการปรับเปลี่ยนต้นทาง – ปลายทาง และทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ จำนวน 8 ขบวน ดังนี้

 1. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร – หาดใหญ่ – ชุมพร มีเดินระหว่าง ชุมพร – ชุมทางทุ่งสง – ชุมพร และระหว่าง หาดใหญ่ – ชุมทางเขาชุมทอง – หาดใหญ่
 2. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 448 สุไหงโกลก – สุราษฎร์ธานี มีเดินจาก สุไหงโกลก – พัทลุง
 3. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447 สุราษฎร์ธานี – สุไหงโกลก มีเดินจาก พัทลุง – สุไหงโกลก
 4. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช มีเดินจาก สุไหงโกลก – พัทลุง
 5. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451 นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก มีเดินจาก พัทลุง – สุไหงโกลก
 6. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 456 ยะลา – นครศรีธรรมราช มีเดินจาก ยะลา – พัทลุง
 7. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455 นครศรีธรรมราช – ยะลา มีเดินจาก พัทลุง – ยะลา

สำหรับ ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้นหากไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะรายงานสถานการณ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

ผู้ดูแลระบบ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ