ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟเส้นทางสายใต้เพิ่มเติม พร้อมประกาศปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถ

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศปรับเปลี่ยนการเดินรถและงดเดินขบวนรถเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ (4 ธันวาคม 2563) เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร ดังนี้

ขบวนรถที่งดให้บริการ จำนวน 8 ขบวน ประกอบด้วย

  1. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ
  2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ
  3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ
  4. ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ

ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยน ต้นทาง – ปลายทาง ที่สถานีชุมทางทุ่งสง และทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ จำนวน 4 ขบวน ประกอบด้วย

  1. ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ
  2. ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ – กันตัง – กรุงเทพ

สำหรับ ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้นหากไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าหากระดับน้ำลดลง จะสามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางที่ชำรุดและดินสไลด์ให้แล้วเสร็จ และเปิดเดินขบวนรถได้ตามปกติทุกขบวน ประมาณ 1 – 2 วัน ฉะนั้น จึงขอให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางในเส้นทางรถไฟสายใต้ ตรวจสอบและติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนเดินทาง.

ที่มา: ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่ประกาศ

ผู้ดูแลระบบ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ